BORANG PERMOHONAN EMAIL/PENUKARAN KATA LALUAN

JABATAN PENERANGAN MALAYSIA

MAKLUMAT PEMOHON

Sila pastikan emel peribadi dan no handphone boleh dihubungi kerana pemberitahuan username dan kata laluan sementara akan dimaklumkan melalui emel alternatif anda selepas tindakan pengesahan diambil

Nombor kad pengenalan dan nama mestilah sama seperti yang terdapat di dalam kad pengenalan

MAKLUMAT PERKHIDMATAN