JAPENVC

Sistem Permohonan/Bantuan Teknikal Video Conferencing (VC) adalah platform untuk warga Jabatan Penerangan Malaysia memohon Video Conferencing (VC) yang ditawarkan oleh Bahagian Teknologi Digital secara online.
*Untuk Warga Jabatan Penerangan Malaysia sahaja.

Mohon VC Pentadbir

HUBUNGI KAMI

Sebarang pertanyaan lanjut atau masalah, laporkan melalui :
Email: btmhq@inform.gov.my
Tel : 603-8911 3551 / 3556